top of page

Välkomna till Purena

 

Vi har vårt huvudsäte i Helsingborg & finns lokalt mellan Malmö och Halmstad.

 

På Purena tänker vi långsiktigt. Därför är trygghet i alla former vårt motto. Vår personal skall känna att dem har förutsättningar att leverera rätt service. Våra kunder skall känna att vi levererar tjänster och produkter i enlighet med lämnad förväntning. Alla ska känna att man når oss när man behöver ett svar. Det kallar vi Personligt, Enkelt & Tryggt (PET).

För oss är det en prioritet att vara med och påverka och minimera vårt slitage och den belastning på natur och miljö som vi verkar i.

Vi arbetar hållbart & har en miljöpolicy för att hålla vad vi lovar och följa upp för att ytterligare minska vår påverkan på naturen.

green Nature
bottom of page