top of page
Purena_Lager___A031180_000443_v1_sRGB LQ.jpg

Hållbar städning

Hållbar städning är vår vision om framtiden. Det är en framtid där miljö, kvalitet, personligt ansvar och trygghet är kärnan i allt vi gör.

Tillsammans bidrar vi med smartare metoder

Vi tror på en hållbar värld och att vår verksamhet ska bidra till detta. Genom att minimera användningen av kemikalier och använda miljövänliga rengöringsmetoder, gör vi mer än att bara städa - vi skyddar vår planet. Vår ständiga strävan efter kvalitet säkerställer att vi levererar de bästa resultaten, varje gång.

För att konkretisera vårt engagemang, har vi upprättat policydokument med definierade miljömål. Vi är också stolta över att ha undertecknat Klimatavtalet i Helsingborg.

 

Vår satsning på hållbarhet sträcker sig från miljövänliga transportalternativ till medvetna materialval. Vi använder svanenmärkta produkter och anordnar leverantörsträffar för att säkerställa att våra partners delar våra värderingar och har koll på nya innovationer på marknaden. Genom dessa åtgärder går vi i spetsen för en modern och ansvarsfull städtjänst.

Hållbar kontorsstädning
Smartare metoder och ergonomi i fokus
Städning bidrar till hållbarhet på fler sätt

Trygghet, ansvar och tillsammans - det tror vi är rätt väg

Ansvarsfull hållbarhet

Det är lätt att prata om ansvar och hållbarhet men när det väl kommer till kritan så behöver man vara konkret med vad man faktiskt gör. Vi har flera olika funktioner i organisationen som arbetar för mänskliga rättigheter i vår vardag.

Aktiviteter

Vi arbetar med flera olika aktiviter och verktyg som vi arbetar med i vår vardag med vår personal:

 • Kollektivavtal

 • Auktoriserad arbetsgivare - Almega

 • Personalhandbok

 • Arbetsmiljöhandbok

 • Anställningsavtal

 • Visselblåsarfunktion

 • Utbildning

 • Tematräffar

Våra kollegor har en trygg arbetsmiljö
Konventioner och rättigheter

För att ytterligare konkretisera vårt arbete har vi satsat på fyra av FN:s Globala mål som vi anser extra viktiga för vår verksamhet och de som arbetar hos oss.

Här är områden vi fokuserar på:

 • Förenings- & förhandlingsrätt

 • Barnarbete - minimiålder

 • Tvångs- eller straffarbete

 • Jämställdhet

 • Diskriminering

 • Korruption – mutor

 • Hälsa & Säkerhet

Globala mål.png-2.png
Globala mål.png-1.png
Globala mål.png-3.png
Globala mål.png-4.png
bottom of page