top of page

Visselblåsarpolicy

Syftet med vår visselblåsarpolicy är att skapa en säker och transparent miljö där medarbetare kan rapportera eventuella missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att avslöja, utan att behöva oroa sig för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Denna policy ger tydlig vägledning för hur och när sådan rapportering kan och bör ske.

Rapportering av Missförhållanden

Om du stöter på missförhållanden eller aktiviteter som går emot företagets etiska riktlinjer eller lagen, uppmuntrar vi dig att rapportera detta. Alla avslöjanden som det finns ett allmänintresse av att avslöja, ska hanteras med största allvar och på ett rättvist samt korrekt sätt.

Rapporteringens kanaler

Rapportering kan ske via följande kanaler, där bara VD och Ekonomichef har tillgång:

  • E-post: info@purena.se

  • Post: Adresserat till VD eller Ekonomichef, Karbingatan 18, 25467 Helsingborg

 

De personer inom organisationen som mottar din rapportering har ett tydligt ansvar att hantera informationen med hög grad av diskretion.

 

Alternativa rapporteringsvägar

Om du föredrar, kan du även rapportera till:

  • Ett skyddsombud, inom ramen för deras arbetsuppgifter.

  • Din arbetstagarorganisation.

  • En behörig myndighet via deras externa rapporteringskanaler.

 

Förväntningar på rapporterande

Purena förväntar sig att alla medarbetare som rapporterar är uppriktiga i sin rapportering. Vi uppmanar till att undvika rapportering som är baserad på falska uppgifter eller händelser som medarbetaren vet inte kommer att inträffa.

 

Skydd för visselblåsare

Vi är engagerade i att skydda individer som rapporterar missförhållanden från någon form av repressalier eller diskriminering. Alla rapporter behandlas med strikt konfidentialitet och vi följer alla lagar som är till för att skydda visselblåsare.

bottom of page